Icoon sales
Telewerken: de voordelen en nadelen voor ondernemers

Telewerken’ is werken op afstand met behulp van IT-technologie (vaak thuis). Je kunt het woord niet publiek uitspreken of er ontstaat een debat.

Wat ik me afvraag… Wat is nu eigenlijk het probleem? Minder fileleed, meer flexibiliteit en een betere work-life balance voor je werknemers… Meer productiviteit, efficiëntie en betrokkenheid bij je bedrijf. Dat zijn toch geen misse pluspunten?

Toch mag slechts 1 op 3 werknemers van zijn of haar baas (af en toe) telewerken of thuiswerken. Onterecht, vind ik zelf. Als je je mensen kunt vertrouwen, duidelijke afspraken maakt en een goede balans vindt, dan heeft telewerken toch alleen maar voordelen? Voor je werknemers, maar ook voor je bedrijf!

(En laat ons eerlijk zijn: als je je mensen niet vertrouwt dan zit je met een veel groter probleem dan de overweging om ze al dan niet buiten kantoor te laten werken, toch?)

In dit artikel zet ik de voordelen en mogelijke nadelen van telewerken en thuiswerken even op een rijtje en geef ik tips om hier zo slim mogelijk mee om te gaan voor een echte win-win. Benieuwd? Doe alsof je thuis bent en lees snel verder!

6 VOORDELEN VAN TELEWERKEN EN THUISWERKEN

1. Aantrekkelijker bedrijfsimago 

Thuis werken geeft je bedrijf een aantrekkelijk, modern imago. Je wordt gezien als een werkgever die meedenkt met zijn werknemers. Bovendien helpt het je om divers talent aan te trekken en te behouden.

Als je creatief omspringt met thuiswerk als werkgever dan kun je immers meer – en vooral meer divers – talent rekruteren, bijvoorbeeld binnen een grotere geografische regio dan je normaal zou overwegen of doen.

2. Meer focus, productiviteit en efficiëntie

Als je werknemers thuis werken, dan is er vaak minder afleiding dan op het werk, bijvoorbeeld van collega’s of andere omgevingsfactoren. Dat zorgt voor focus en rust. Al zijn er natuurlijk wel andere verleidingen waaraan ze zullen moeten weerstaan.

Onderzoek toont dan ook aan dat werknemers thuis productiever – of minstens even productief – werken dan op kantoor. De gewerkte uren thuis worden ook efficiënter besteed.

3. Betere work-life balance voor je werknemers 

Het grootste voordeel van telewerken is natuurlijk een betere balans tussen werk en privé voor je werknemers. Ze hebben geen last meer van files en pendeluren en hebben daardoor meteen véél meer vrije tijd.

Ze kunnen al eens snel een was insteken, hun uren aanpassen in functie van de kinderen of een pakketje aannemen.

Kortom: telewerken vergemakkelijkt de combinatie werk-privé, en dat rekenen sommige mensen zeker als dankbaar extralegaal voordeel (al is het in feite eerder een toezegging).

Op professioneel vlak biedt telewerken werknemers ook meer flexibiliteit, werkvrijheid en eigen planning. Dat zorgt voor meer betrokkenheid bij je bedrijf.

4. Minder ziektemeldingen en absenteïsme

Thuis werken verlaagt de drempel om door te werken bij gezondheidsklachten zoals een verkoudheid. Je werknemers kunnen thuis immers rustig uitzieken zonder iemand te storen.

Bovendien kan dat dan ook in een comfortabelere outfit (lees: pyjama). Tijdens pauzes kunnen ze ook even rustig gaan liggen, en alle nodige medicatie en comfort zijn vaak bij de hand.

5. Meer werktevredenheid, motivatie en loyaliteit

Een betere balans tussen werk en privé, meer focus, minder afleiding, minder stress… Het zijn allemaal factoren die leiden tot meer werktevredenheid.

Telewerk kan dan ook een echte bron van energie zijn voor werknemers. Mentaal maakt het bijvoorbeeld een enorm verschil als je één dag per week de files en de pendelstress niet moet trotseren.

Werknemers geven bovendien aan dat ze het vertrouwen dat ze krijgen erg appreciëren en dat ze hierdoor vaak meer gemotiveerd zijn en loyaler zijn naar hun werkgever toe.

6. Bedrijven sparen woon-werkonkosten en andere onkosten

Werken je werknemers op vaste dagen thuis? Dan bespaart je dat als werkgever natuurlijk ook heel wat woon-werkonkosten. Niet onbelangrijk!

Als niet alle werknemers elke dag op kantoor zijn, dan kunnen je kantoren ook kleiner worden en dat bespaart dure kantoorruimte en onderhoudskosten.

5 MOGELIJKE NADELEN VAN TELEWERKEN EN THUISWERKEN

We moeten er niet onnozel over doen. Als telewerk niet goed wordt ingericht en opgevolgd, dan zijn er ook mogelijke nadelen:

1. Geen directe controle

Bij telewerken heb je als werkgever geen directe controle over je werknemers. Wanneer de telewerkende werknemer bovendien zelf leidinggevende is, is het voor hem ook moeilijker het werk van de werknemers aan wie hij leiding geeft te controleren.

2. Thuiswerk is niet voor iedere werknemer geschikt

Laat ons maar meteen deze roze bubbel doorprikken: thuiswerk is niet voor iedereen. Als leidinggevende kan je niet iedereen thuis laten werken.

Je moet nagaan of de job dit inhoudelijk toelaat, of de juiste infrastructuur aanwezig is en of je werknemers of collega’s thuis wíllen werken en hiervoor de juiste skills hebben.

Om thuis te werken, moet je bijvoorbeeld zelfdiscipline hebben en goed kunnen plannen en organiseren. Oudere werknemers hebben ook vaak moeite om snel en efficiënt om te gaan met “nieuwe” IT-technologieën zoals VPN, modemverbindingen, enz.

Bovendien zijn er collega’s die net beter presteren dankzij de energie, dynamiek en persoonlijke interactie met collega’s. Telewerk moet dan ook worden afgestemd op elk individu.

3. Betere balans tussen werk en privé, maar minder scheiding werk-privé

Een ander risico is dat het soms moeilijk is voor je thuiswerkende medewerkers om werk en privé gescheiden te houden. Sommige thuiswerkers zijn gevoelig voor afleidingen (kinderen, huishoudelijke taken, etc.), anderen hebben dan weer de neiging om te lang door te werken.

Dat lijkt op het eerste gezicht een voordeel voor jou als werkgever, maar als je werknemers te lang doorwerken, dan lopen ze het risico dat ze mentaal steeds met hun werk bezig zijn, wat ook weer zorgt voor stressvermoeidheid en minder focus en productiviteit.

4. Eenzaamheid, minder feedback en interactie

Regelmatig contact met collega’s is heel belangrijk – zowel om persoonlijke als professionele redenen – en voor veel mensen is het kantoor een belangrijke plaats voor sociale contacten.

Mogelijke nadelen van telewerken zijn dan ook minder sterke contacten met collega’s, stroevere communicatie, minder mogelijkheden om te netwerken of informeel te brainstormen en zelfs een gevoel van eenzaamheid, wat natuurlijk niet goed is voor de mentale gezondheid van je werknemers.

Een ander nadeel is dat je werknemers zich minder verbonden gaan voelen met jou, je collega’s en hun werkomgeving.

5. Telewerkers maken minder snel promotie

Collega’s die niet of minder telewerken, staan meer in de spotlights bij leidinggevenden en kunnen makkelijker laten zien welke successen ze boeken.

Telewerkers maken doorgaans dan ook minder snel promotie dan hun collega’s die op kantoor werken, terwijl ze dezelfde of zelfs betere prestaties leveren.

Dit kan op termijn tot frustraties leiden.

HOE MAAK JE VAN TELEWERKEN EEN SUCCES? 3 TIPS.

1. Voer een structureel beleid

Ben je wel te vinden voor de voordelen van telewerken, maar wil je de mogelijke nadelen vermijden?

Pak telewerk en thuiswerk dan gestructureerd aan. Thuiswerk is geen individuele gunst die bepaalde werknemers krijgen. Het is een manier van werken die betrekking heeft op de hele onderneming.

Uiteraard mag thuiswerk ook geen verplichting zijn en mag niemand zich benadeeld voelen door de beslissing om wel of niet te telewerken. Er kruipt dus best wat tijd in om zo’n beleid in te voeren.

Besef wel dat je mogelijk niet iedereen kan laten telewerken en evalueer voor iedere werknemer:

  • of de jobinhoud telewerk mogelijk maakt,
  • of de werknemer zelf graag van thuis uit wil werken en hiervoor de nodige zelfdiscipline en organisatorische skills heeft,
  • en of de werknemer dit kan doen in geschikte werkomstandigheden (een apart bureau, snel internet, enz.).

2. Schep vertrouwen en verantwoordelijkheid

Schep een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Maak duidelijke afspraken met je werknemers over hun beschikbaarheid, bereikbaarheid, werkuren, onkostenvergoedingen, taakverdeling en planning en stel duidelijke en realistische streefdoelen op, liefst op lange termijn.

Zo kun je evolueren van een controlegerichte naar een resultaatgerichte aanpak. Daarbij is het ook zeer belangrijk om collega’s die op kantoor werken en collega’s die thuis werken eerlijk en gelijk te evalueren, zeker als het op doorgroeimogelijkheden en promoties aankomt.

Zorg er ook voor dat niemands werklast onevenredig stijgt, bijvoorbeeld omdat je collega’s op kantoor nu meer telefoontjes moeten behandelen dan voorheen. Denk aan de thuiswerkers, maar ook aan je team op kantoor!

3. Ga voor goede communicatie en verbondenheid

Verder is het bijzonder belangrijk om te hameren op goede communicatie en verbondenheid. Plan geregeld overleg- en feedbackmomenten in via telefoon, Skype of video calls en waak erover dat de communicatie niet slabakt door de afstand. Blijven communiceren!

Verder mag de invloed van collega’s op zaken als creativiteit en motivatie niet worden onderschat. De beste ideeën ontstaan vaak bij het koffieapparaat!

Sta daarom niet meer dan 2 dagen thuiswerk per week toe. Anders wordt het te moeilijk om nog samen te werken. Zorg ervoor dat er minstens één dag per week is waarop iedereen aanwezig is en neem dan ook zaken op die je hele team aangaan.

Bouw ook voldoende spontane of informele contactmomenten in: een vaste dag waarop iedereen samen luncht, teambuildings, personeelsfeesten en andere werkactiviteiten.

OP ZOEK NAAR AMBITIEUZE SALESTELEWERKERS?

Vond je dit artikel over telewerken interessant en heeft het je EGHT geholpen? Alvast bedankt om dit te delen via jouw sociale netwerk.

Ben je op zoek naar ambitieuze salesmedewerkers die het beste van zichzelf geven op kantoor én op de baan? Onze salesconsultants zorgen voor meer klanten, betere cijfers, een heldere visie en praktische ondersteuning zodat jouw bedrijf duurzaam kan groeien.

Vragen of interesse? Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.

Icoon sales