Icoon sales
Je salesafdeling evalueren via een externe partij: 5 tips

Of ze nu positief of negatief zijn, de verkoopresultaten van je bedrijf staan rechtstreeks in verband met de inspanningen van je salesafdeling. Het is dan ook uitermate belangrijk om steeds de vinger aan de pols te houden omtrent de werking van jouw sales team. Een kritische analyse en evaluatie kan leiden tot een betere salesstrategie en een efficiënter verkoopproces. Om tot de beste resultaten te komen, kan het dan ook nuttig zijn om deze screening door een professionele externe partner te laten doen. Waarom? Dat lees je in de volgende 5 tips.

EEN OBJECTIEVE ANALYSE IS DE EERSTE STAP IN DE GOEDE RICHTING

Voor je zaken kan verbeteren, moet je natuurlijk weten waar het beter kan, wat de knelpunten zijn binnen je verkoopproces en hoe je sales team werkt. Nu kan je natuurlijk zelf starten met evalueren, maar een objectieve blik is nog steeds de meest effectieve. Een extern specialist in sales kan jou helpen bij het kritisch analyseren van alle aspecten van je salesproces. Aan de hand van enkele gesprekken met je sales manager en verkopers of een uitgebreide audit kan er heel wat cruciale informatie verzameld en geanalyseerd worden. Er wordt daarbij gekeken naar de waarden en overtuigingen binnen je bedrijf, hoe het huidige salesproces verloopt en randvoorwaarden zoals leiderschap, strategie, structuur en de verkopers zelf. Tot slot kan er ook een analyse gemaakt worden van jouw afzetmarkt en klanten.

LEER VAN ERVARING EN EXPERTISE

Zoals dat geldt voor alle taken waarbij je gebruik maakt van een externe partij, kan je een hoop leren van de expertise van een sales consultancy partner. Het gaat immers om ervaren salesprofessionals die niet alleen hun kennis en ervaring met je delen, maar ook de oorzaak van het probleem binnen je salesafdeling volledig uitspitten en zoeken naar een gepaste oplossing. Zo kan je bedrijf opnieuw de gewenste resultaten boeken en op langere termijn gezonder en sterker groeien.

OPTIMALISEREN VAN VERKOOPPROCES IS EEN ABSOLUTE MUST

De best mogelijke verkoopresultaten behaal je enkel wanneer je verkoopproces volledig gestroomlijnd is en alle betrokken personen zich op dezelfde golflengte bevinden. Door de resultaten van de analyse om te zetten naar duidelijke verbeterpunten kan het salesproces beter afgestemd worden op het kooptraject van de klant. De externe sales professionals kunnen je daarbij begeleiden zodat de inspanningen van je sales team op een kwalitatieve manier verder gezet kunnen worden. Het doel: een doordachte strategie in combinatie met een onfeilbare uitvoering van je verkopers.

VERGEET DE CRUCIALE ROL VAN SALES MANAGEMENT NIET

Aan het hoofd van een vakkundig sales team staat natuurlijk een volleerde sales manager. Of zo hoort het toch te zijn. De sales manager is immers verantwoordelijk voor de organisatie, het beheer en de coördinatie van het sales team. Concreet betekent dit dat hij/zij niet alleen instaat voor het opstellen van een efficiënte verkoopstrategie, maar ook de verkopers moet kunnen leiden en begeleiden, de behaalde resultaten moet analyseren en bepaalde pijnpunten moet aanpakken. Het spreekt voor zich dat hiervoor de nodige ervaring en training noodzakelijk is. Een externe consultant kan ook hier voorzien in coaching en het uitbouwen van een effectieve strategie. Geen overbodige luxe als je weet welke verantwoordelijkheden er op de schouders van een sales manager liggen.

ZORG VOOR EEN DYNAMISCH SALES TEAM

Door de voortdurende veranderingen in de technologische wereld, is ook de commerciële sector veranderd. De manier waarop verkopers klanten benaderen verschilt sterk met hoe ze vroeger te werk gingen. Alvorens het salesgesprek van start kan gaan, hebben klanten zich al volledig geïnformeerd over de aangeboden producten/diensten en hebben ze deze vaak al uitgebreid vergeleken met die van de concurrentie. De focus van het verkoopgesprek ligt dus niet langer op het informatieve, maar eerder op het uitbouwen van een positieve relatie met de klant.

Niet meteen een eenvoudige opdracht, toch? Je moet immers inspelen op de emoties en behoeften van de klant én daarbij gebruik maken van de meest moderne technologieën. Specifieke sales trainingen zoals social selling, het leren opstellen van prognoses en pipeline management gegeven door ervaren sales consultants kunnen je sales team dan ook zeker naar een hoger niveau tillen. Zo hebben je verkopers alle nodige tools in handen om nieuwe klanten aan te werven en bestaande klanten te behouden.

Ben jij op zoek naar de geschikte sales consultancy partner om jouw salesafdeling eens grondig onder de loep te nemen? Neem dan snel contact op met ons zodat we de mogelijkheden samen kunnen bekijken.

Icoon sales