Icoon sales
Erkenning: Certified Membership Kwaliteitslabel

PROUD!

Naar aanleiding van een recente audit mag EGHT BV het Certified Membership Kwaliteitslabel dragen!

Bedrijven die medewerkers inzetten via dienstverlening, dit houdt in dat die werknemers – specialisten in hun vakgebied – ingezet worden in projecten bij externe bedrijven, voor een korte of langdurige opdracht. Op die manier kunnen ondernemingen hun projecten laten uitvoeren door mensen met de nodige kennis en ervaring, op het juiste moment, in de juiste rol, al dan niet op locatie.

Wat betekent het Certified Membership Projectsourcing van Federgon dan? Dit is een kwaliteitslabel dat bestaat uit twee nauwverbonden pijlers, namelijk een deontologische code en een audit.

De audit bepaalt of het bedrijf een correcte invulling van de deontologische code toepast in het dagdagelijkse ondernemen.

Het kwaliteitslabel heeft als doel het vrijwaren van de belangen van de projectmedewerkers, de opdrachtgevers en de sector. Het garandeert de juiste toepassing van de sociale en fiscale regelgeving en een voortdurend streven van de certified members naar een optimale kwaliteit van hun dienstverlening. Zo zijn ‘ethisch ondernemen’ en ‘vertrouwelijkheid’ enkele van de thema’s die aan bod komen.

Projectsourcingbedrijven die drager zijn van het kwaliteitslabel bieden het volste vertrouwen voor een goede samenwerking, aangezien de zekerheid geboden wordt dat de regelgeving correct bewerkstelligd zal worden.

Het behalen van dit kwaliteitslabel bevestigt ons engagement waarbij wij permanent aandacht besteden aan een kwalitatieve dienstverlening!

Over een mooie start van het jaar gesproken, topteam EGHT!

Icoon sales